Szkolenia wstępne BHP

Każdy pracodawca zatrudniając pracownika ma obowiązek zapoznania go z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy – niezbędne są do tego celu szkolenia wstępne BHP, których organizacją zajmuje się nasza firma. Oferujemy kompleksowe przekazanie wiedzy nowo zatrudnionym, a także praktykantom czy uczniom przygotowującym się do wykonywania zawodu.

Cele i rodzaje

Szczegóły przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP zostały zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.). Dzielimy je na:

  • instruktaż ogólny, którego celem jest zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami zawartymi w Kodeksie Pracy. Podczas tego szkolenia osoby zatrudnione dowiedzą się wszystkiego o udzielaniu pierwszej pomocy, zasadach bezpieczeństwa i higienie czy treści regulaminów, które znajdują się w firmie,
  • instruktaż stanowiskowy, związany bezpośrednio z warunkami, niebezpieczeństwami i sposobami ochrony zdrowia dla osób wykonujących określone zadania. W tym przypadku kurs powinien być zorganizowany po zmianie warunków na miejscu pracy, a także zmianie stanowiska przez pracownika. Organizujemy szkolenia wstępne BHP tego typu również dla osób, które są odpowiedzialne za wykonywanie zadań na wielu stanowiskach.

Przekazujemy pełną wiedzę dotyczącą takich szczegółów jak odzież robocza, czystość w miejscu pracy, zasady korzystania z opieki lekarskiej, udzielanie pierwszej pomocy czy zasady ochrony przeciwpożarowej.

Terminy i miejsca instruktaży dostosowane do potrzeb Klienta.