Usługi BHP z najwyższej półki

audyty zarządzania

systemy zarządzania

szkolenia online

Witamy w Globes

Globes - profesjonalne systemy zarządzania i BHP, PPOŻ dla firm

Zajmujemy się szeroko rozumianą tematyką związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przecipożarową oraz profesjonalnymi systemami zarządzania. Naszą specjalnością są kompleksowe usługi związane zarówno z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, jak i audytami oraz implementacją systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem żywności.

Proponujemy dwie wersje współpracy:

a) stałą na zasadzie outsourcingu w dziedzinie kompleksowych usług BHP, PPOŻ oraz systemów zarządzania, polegającą na przejęciu przez Globes całości obowiązków w tych obszarach w terminie uregulowanym umową,

b) jednorazowe usługi oraz działania związane z wdrożeniem systemów zarządzania, audytami, szkoleniami oraz doradztwem.

Kompleksowe usługi BHP i PPOŻ

Szkolenia w zakresie BHP i PPOŻ dla wszystkich grup zawodowych

Firma Globes przejmie od Ciebie wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa polskiego i norm europejskich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Opracujemy profesjonalną dokumentację oraz przeprowadzimy szczegółowy audyt. Wdrożymy funkcjonalne systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001. Dopasujemy system do indywidualnych potrzeb oraz profilu biznesowego Twojej firmy. Oferujemy kursy dla wszystkich grup zawodowych: szkolenia wstępne i okresowe BHP. Ponadto zapewniamy koordynację działań bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji procesów inwestycyjnych, m.in.: budowlanych, energetycznych, melioracyjnych i kanalizacyjnych.

Sprawdź szczegóły oferty usług w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Skuteczne systemy i audyty zarządzania

Efektywne systemy zarządzania

Specjalnie dla Twojej firmy przeprowadzimy profesjonalne audyty już istniejących systemów zarządzania w celu monitorowania poprawności działania oraz optymalizacji ich funkcjonowania. Jeśli Twoja firma nie posiada jeszcze programów zarządczych – weźmiemy pod lupę jej potencjał oraz dokonamy szczegółowej analizy jej indywidualnych potrzeb.

Na tej podstawie opracujemy i wdrożymy funkcjonalne i efektywne systemy zarządzania jakością zgodnie z wymogami norm ISO serii 9001, systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 i HACCP oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Dzięki profesjonalnej implementacji systemów zarządzania Twoja firma udoskonali mechanizmy produkcyjne, zdobędzie przewagę nad konkurencją, będzie wiarygodnym partnerem, oraz zyska silne argumenty sprzedażowe i promocyjne.

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP okresowe

Przypomnienie i utrwalenie wiedzy pracowników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy to główny cel okresowego szkolenia BHP. Podlegają mu pracodawcy, kierownicy, osoby zatrudnione na stanowiskach roboczych, administracyjnych i biurowych, pracownicy inżynieryjno-techniczni, a także pracownicy służby BHP. Szkolenie jest prowadzone na podstawie szczegółowego programu, w którym zawarte są podstawowe wiadomości, a także nowe przepisy techniczno-organizacyjne. Tworzony jest on przez pracodawcę lub organizatora kursu, który powinien być przeprowadzany co najmniej raz na trzy lata. W przypadku stanowisk, gdzie wykonuje się szczególnie niebezpieczne prace, okres ten nie może przekraczać jednego roku. Ramowy program powinien zawierać wiedzę z zakresu prawa pracy, środków ochrony indywidualnej, zagrożeń i wypadków czy zasad postępowania w przypadku niebezpiecznych sytuacji.

Szkolenia wstępne BHP

Według obowiązujących przepisów prawnych, każdy pracodawca powinien przeszkolić swoich pracowników w zakresie zasad BHP. Jako pierwsze powinno być zorganizowane szkolenie wstępne BHP, które dzieli się na instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Pierwszy dotyczy zasad zawartych w Kodeksie Pracy odnośnie udzielania pierwszej pomocy, regulaminu i zasad bezpieczeństwa. Drugi związany jest natomiast z czynnikami środowiska pracy występującymi na poszczególnych stanowiskach pracowniczych. Odnosi się do ryzyka zawodowego, sposobów ochrony przed zagrożeniami czy metodami bezpiecznego wykonywania swoich zadań i powinno się go przeprowadzać w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych oraz gdy pracownik zmienia stanowisko. Instruktaże powinno się organizować nie tylko dla pracowników, ale również praktykantów i uczących się zawodu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Oferujemy Państwu sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która spełnia wymogi prawne i oparta jest zawsze na należytej wiedzy technicznej. Otrzymacie Państwo dokument zawierający wysokiej jakości wiedzę merytoryczną, zaprezentowaną w czytelny sposób. Posiadanie tego dokumentu jest wymogiem dla każdego obiektu użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego, poza tymi, w których nie występuje zagrożenie wybuchem i w kilku innych wyjątkowych przypadkach. Każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera niezbędne sposoby postępowania, warunki ewakuacji, zadania i obowiązki czy plany obiektów z uwzględnieniem danych graficznych. Celem opracowania tego dokumentu jest określenie wymagań ochrony w zakresie organizacyjnym czy technicznym oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku i jego okolicach.

Jeżeli szukasz profesjonalnej firmy, która oferuje
usługi BHP i PPOŻ na miarę potrzeb Twojej firmy:

 • kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • generowanie kompletnej dokumentacji
 • szkolenia w zakresie BHP i PPOŻ dla wszystkich grup zawodowych (szkolenia wstępne BHP, szkolenia PPOŻ, okresowe oraz stanowiskowe)
 • audyty
 • przeglądy
 • systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z normami PN-N- 18001:2004 oraz OHSAS 18001
 • koordynację działań w trakcie procesów inwestycyjnych

profesjonalne systemy zarządzania „od A do Z”
w tym:

 • audyty zarządzania jakością
 • audyty zarządzania środowiskiem,
 • audyty zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • audyty BHP

oraz opracowywanie i implementację efektywnych systemów zarządzania zgodnych z normami ISO

 • systemy zarządzanie jakością wg normy ISO serii 9001
 • system zarządzania środowiskowego ISO 14001
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 i HACCP
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z normami PN-N- 18001:2004 oraz OHSAS

Wybierz Globes!

Oddaj sprawy związane z BHP i PPOŻ oraz systemami zarządzania w nasze ręce.
Gwarantujemy najwyższej jakości usługi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej a także rzetelność i 100% profesjonalizm.
Sprawdź naszą szczegółową ofertę!.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami
– szybko udzielimy Ci szczegółowych i wyczerpujących odpowiedzi.

Globes Poznań zachęca do współpracy.