Szkolenia BHP okresowe

Oferujemy profesjonalne i bogate w merytoryczną wiedzę okresowe szkolenia BHP, których celem jest przypomnienie oraz utrwalenie zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną w pracy. Kursy tego typu powinny być organizowane co najmniej raz na trzy lata, a w przypadku stanowisk, gdzie prace są szczególnie niebezpieczne – raz na rok.

Kto podlega szkoleniom i z czym się zapozna?

Organizujemy okresowe szkolenia BHP dla:

  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – kierowników, mistrzów oraz brygadzistów,
  • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników biur i administracji,
  • pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie regulacji prawnych w aspekcie BHP, które związane są danym rodzajem pracy, niebezpieczeństwami czyhającymi na pracowników, zasadami działania w razie zagrożeń i wypadków oraz przyczynami pojawiających się niebezpieczeństw w danej dziedzinie.

Realizując Państwa zlecenia przygotowujemy szczegółowy program, na podstawie którego przekażemy jego uczestnikom niezbędną wiedzę i informacje z zakresu prawa pracy, środków ochrony indywidualnej, zagrożeń i wypadków, ryzyka zawodowego czy zasad postępowania w określonych sytuacjach. Jest on rozwinięciem podstawowych informacji, które każdy pracownik powinien posiadać i dostosowany jest do danej branży, rodzaju wykonywanych obowiązków i innych ważnych czynników.

Terminy i miejsca odbywania się szkoleń w zakresie BHP dostosowane są do możliwości i potrzeb Klienta.